TIL vurderer å splitte topp og breddeavdeling i egen klubb: Utvalg skal utrede fremtidig organisering

TIL-ledelsen er kjent med utfordringer i forholdet til flere naboklubber, og skal sette sammen utvalg som skal utrede ulike organisasjonsmodeller.