Til nå har de tapt en halv million kroner. Likevel vil Anders og Christian gi tilbake

Bryggeri 13 lider som alle andre småbedrifter under koronakrisa. Men de to herrene nekter å gi opp.