Lagmann Dag Nafstad døde brått 7. februar 2020, 66 år gammel. Han vokste opp på Årvoll i Oslo, gikk på Oslo Katedralskole og deltok i studentpolitikken med sterkt engasjement. I studietiden var han aktiv deltaker i JussBuss. Høsten 1978 tok han juridisk embetseksamen, og etter et par år som advokatfullmektig startet han sin lange yrkeskarriere i det offentlige.

Først i ulike juridiske stillinger i Oslo kommune, deretter fra 1988 som teknisk kommunaldirektør i Tromsø kommune, før han i mai 1992 ble utnevnt som lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, fra 2001 som lagmann og nestleder.

Alle i lagmannsretten har hatt stor glede av å samarbeide med Dag i alle disse årene. Med sitt vennlige vesen og sin store arbeidskapasitet, og søken etter det beste for virksomheten og den enkelte, var han en enestående kulturbygger og kollega.

I løpet av årene har Dag deltatt i mange utviklingsprosjekter i regi av lagmannsrettene og domstoladministrasjonen. Vi fremhever særlig hans kompetanse og engasjement ved prosjekteringen og byggingen av Tinghuset i Tromsø fra 1998 til 2003.

Ved siden av sitt arbeid i lagmannsretten var han blant annet mekler hos Riksmekleren i til sammen 23 år. Han meklet både kretssaker og rikssaker, og hadde i mange år hovedansvaret for meklingen i det sentrale kommuneoppgjøret. Meklingene var ofte krevende, og vi vet at Dags rolige vesen og diplomatiske evner var til stor hjelp når partene i arbeidslivet skulle finne gode løsninger for fellesskapet.

Dag skulle snart fylle 67 år og forberedte seg til å gå av med pensjon fra 1. mai i år. Mye av sin kompetanse og erfaring har han bragt videre til de som fortsatt skal delta i ledelsen av lagmannsretten, og vi kommer til å ha stor nytte av dette i tiden fremover.

Vi hadde sett frem til å takke Dag for den gode kollegaen han har vært for oss, og ønske ham mange gode år som pensjonist. Han var et fast punkt i lagmannsretten, en skjønnsom mekler og jurist, veileder og venn. Han betydde mye for oss alle. Våre tanker går til hans kjære kone Unni og hans barn, som mistet Dag så altfor tidlig.

Monica Hansen Nylund

Arild O. Eidesen