TIL Fotball leverte 4,2 millioner kroner bedre enn budsjettert, men nedskrivninger av spilletroppen på 7,1 millioner gir TIL Holding AS en smell på 5,8 millioner kr.

TILs administrerende direktør Ulf Johansen har fått 2014-regnskapet godkjent av revisor. Det viser et nytt stort underskudd for TIL-selskapene samlet.

Ved inngangen til 2014 var det et gap mellom inntekter og utgifter på minus 15 millioner. Gjennom nedbemanning og tiltak gjennom året reduserte TIL det sannsynlige underskuddet ytterligere, og på slutten av 2014 styrte TIL mot åtte millioner kroner.

Det resultatet klarte TIL å forbedre ytterligere frem til regnskapet ble levert revisor, ifølge adm.dir Ulf Johansen.

- Vi kom bedre ut enn antydet tidligere. TIL Fotball gikk isolert med et underskudd på cirka fire millioner kroner. Vi fikk gjort nødvendige grep for å få tatt ned underskuddet, og har jobbet steinhardt for å få kontroll, sier TIL-direktøren.

Bokført verdi

Johansen røper at TIL Holding, som i realiteten eier og drifter den profesjonelle delen av TIL, går med et enda større underskudd i 2014.

- Vi får en smell med TIL Holding på 6,0 millioner kroner. Det skyldes nedskrivninger av spillerne hvor Ondrasek og Kind Bendiksen utgjorde en stor del av dette.

Han mener nedskrivingen måtte gjøres.

- Det er et nødvendig grep, vi kan ikke ha bokførte verdier som ikke er der.

Tidligere har TIL-styrene satt verdien på spillerstallen til mange titalls millioner kroner. Den tiden er nå over. Det gjenspeiles også i den defensive tilnærmingen TIL-styrene har lagt i 2015-budsjettet.

- Vi går inn i 2015 med en bokført verdi på spillerstallen på 1,7 millioner kroner. Skulle vi få solgt noen så blir det en hyggelig oppside i regnskapet. Vi må være realistiske med det markedet som er i dag, sier Johansen.

Nøkterne

Totalt er TIL-budsjettet for 2015 på 58-59 millioner kroner. Det inkluderer seks millioner kroner i utviklingsavdelingen og fire millioner i breddeavdelingen.

- Toppfotballen i TIL er på 48-49 millioner kroner. Vi har lagt oss på et veldig forsiktig budsjett, og jeg føler meg veldig komfortabel med det vi har satt opp. Vi har blant annet allerede på plass 90 prosent avmarkedsinntektene vi har budsjettert med. I tillegg har vi budsjettert med en 12.plass fra mediepotten. Muligheten for at begge disse to postene blir bedre enn budsjett er bra. I tillegg har vi justert ned tilskuersnittet fra 4.500 til 4.300. Vi har vært nøkterne i det vi har satt opp, nettopp for å være på den sikre siden, sier Ulf Johansen.

- Styret har gjort en god jobb, og tatt nødvendige grep. Men nå føler jeg at vi endelig har kontroll, og jeg føler meg komfortabel med det budsjettet vi har nå. 48-49 millioner kroner er der vi skal være, sier TIL-direktøren.