(Nordnorsk debatt)

Arnøya ligger nordligst i Skjervøy kommune, i Troms og Finnmark fylke. Eller der sild, med kval og spekkhugger på slep, og skrei passerer først når de siger inn fra Barentshavet for å gyte.

I dag er det ca 250 fastboende her, mest uføre og pensjonister.

NÆRINGSLIV:

 • Maskinentreprenør, 30-40 ansatte.
 • Fiskebruk (hvitfiskfabrikk på bokmål), 20-30 ansatte
 • Bilverksted/ storbilverksted, 4 ansatte
 • Mindre Maskinenentrepenør, 4-5 ansatte
 • Fiskebåt rederi (stor kyst) ca 20 ansatte. Ny båt under bygging (50m)
 • Hotell 3-4 ansatte
 • Laksebedrift (fra smolt til slakteri) ca100 ansatte
 • Jordbruk, 3 saubruk
 • To matbutikker, 3-4 ansatte
 • To bensinstasjoner
 • Skole, svømmehall og kirke 5-6 ansatte
 • Sommerbeite for reinbeite distrikt 39 (3000 rein?) som går å feite seg opp her. De flotteste skal kjøre rike turister i Tromsø vinterstid.
 • Fire-fem fiskecamper
 • Seks-sju småsjarka, sju-åtte ansatte
 • Et par nye turistbedrifter under planlegging

STORE MULIGHETER!

Hele øya er full rein og sau, som overvåkes av skarpe ørneblikk. Rype, hare og oter må vi sparke av trappa, før vi riste matta. Fisk og laks kan vi ause opp av hav og merd. Nordlyset spiller på himmelen, mens spekkhugger og kval jage silda i fjordan.

Så Erna og Jonas, dokker som styre eller vil styre AS Norge. Kan dokker hjelpe oss med å rassikre den mest utsatte delen av fylkesveien her ute. Den er rangert som fylkes mest rasutsatte vei. På en sesong blei det meldt inn 43 ras som sperret fylkesveien. Det breieste som er målt var på 1150 meter!

Vi har toppet lista for rassikring i Troms i over 20 år, men en eller annen «Gammelerik» har strøket oss!

Befolkninga har angst for å kjøre her vinterstid, og flere barnefamilier har derfor flyttet.

Vi har mange flotte ungdommer her, inkludert gjestearbeidere fra Øst-Europa og andre land i Skandinavia. De gjør en fantastisk jobb og vi vet at flere vil etablere seg her, bare veien blir tryggere vinterstid.

Så for en 3-400 millioner kr. kan vi få en ny og rassikker veitrase (bare lommerusk for dokker). Pengan får dokker igjen, for bedriften er klar for utvidelse bare kommunikasjonen blir bedre .

Så for noen shillinger får dokker daler igjen! Verdiskapninga her blei i 2020 estimert til 1,5 milliarder kroner (må være musikk i dokkers øra).

Så det e no det vi bale med her ute, når vi ikke sitt på butikken å bainnes og klage på politikeran våres.