Dette er TIFF-toppenes filmfavoritter

TIFF-ledelsen er fornøyd med at besøkstallene så langt ser ut til å ligge på nivå med fjoråret.