Terningkast 4: Stillestående kulturkrasj

Tett og nært, men for langsomt om det som endte med tvangsflytting av inuitter.