Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovedregel forbudt, og skal utføres aktsomt for å ikke påføre skade på naturen.

Kontrollen ble gjort i forbindelse med jakta, og ble utført med helikopter. Det ble funnet spor og sår i naturen fra kjøretøyene, og av de elleve forskjellige førere som ble kontrollert, vil ti bli anmeldt for ulovlig kjøring.

Seksjonsleder i SNO Lars Bendik Austmo kunne fortelle at de tar funnene fra kontrollen alvorlig, og at det viser at viktigheten av slik kontrollvirksomhet.

– Vi gjennomførte en vellykket kontroll på lørdag, men resultatene er nedslående. Kontrollen ble gjennomført fra helikopter, noe som gir et godt bilde på omfang både barmarkskjøring og konsekvensene det har. Det er faktisk vanskelig å finne myr som ikke har spor eller sår etter kjøring fra ATV eller andre motorkjøretøy, forteller Austmo.

Kontrollen ble gjennomført som en tverretatlig samarbeidskontroll mellom SNO, Politiet og Fjelltjenesten.

De tilfellene som ble avdekket under lørdagens kontroll er først og fremst knyttet til transport av folk eller utstyr til hytter eller koier, ofte i forbindelse med jakt.

– Reglene tillater skånsom transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, men annen motorisert ferdsel i forbindelse med jakt i utgangspunktet er ulovlig, sier Austmo.

Han forteller at resultatene viser hvor viktig jobben de gjør er, og at det muligens burde styrkes. De fleste som eier eller bruker en ATV eller terrenggående motorkjøretøy er kjent med regelverket, men Austmo presiserer imidlertid at det er den enkeltes plikt å sette seg inn i regelverket før bruk.

– Det at ti av elleve som blir kontrollert utfører ulovlig kjøring viser at vi burde ha et høyere trykk på kontrollene fremover. Vi jobber kontinuerlig med å legge strategier og planer for vår kontrollplan, og vårt mål er å bli enda mer synlig og effektiv i vår virksomhet, både i luften og fra bakken, forteller Austmo.