– Vi har hatt noen veldig fine uker. Vi har hatt litt over tre uker der vi har møtt utrolig mye lokal støtte. Folk har kommet innom med både laks, rein og ved og alt man trenger.

Therese Hugstmyr Woie forteller gjerne hva hun har gjort så langt i sommerferien. I likhet med mange andre velger tromsøjenta Norgesferie, men det er ikke hennes Plan B på grunn av korona. Lederen av Natur og Ungdom har lenge hatt Hammerfest som førstevalg denne sommeren. Årsaken er at det i sommer er varslet oppstart av de første anleggsarbeidene for den planlagte Nussir-gruva som har fått en omstridt tillatelse til å deponere avfall i Repparfjorden.

Ny Alta-kamp

I miljøbevegelsen har flere omtalt striden rundt Repparfjord som en ny Alta-kamp. Natur og Ungdom har mobilisert til motstand, og i slutten av juni samlet de første aktivistene seg i teltleir på Markoppneset tett på området der gruva etter planen skal etableres.

– Vi er opptil 20 tilreisende som har bodd i leiren så langt. Veldig mange lokale har vært innom på kaffe for å vise sin støtte, sier Therese.

Blant de tilreisende er også tvillingbroren Bendik Hugstmyr Woie, som er gruppeleder for Rødt i Tromsø i tillegg til NU-medlem.

– Dette er en sak som har engasjert meg i mange år. Da er det naturlig å stille opp og være til stede, og det er viktig at lokalbefolkninga ser hvem vi som har engasjert oss i saken er.

Nå har søskenparet tatt en pause fra teltleiren, men begge planlegger å reise tilbake i august og når anleggsarbeidene eventuelt starter.

Føre var

– Blir det aksjoner, så er det enda mer aktuelt å dra oppover, bekrefter Bendik.

Regjeringa har godkjent Nussirs plan for gruvedrift med deponi i Repparfjord. Miljødirektoratet mener deponiet verken vil være til skade for laksesmolten, eller for rein som svømmer over Kvalsundet.

Therese mener likevel det er viktig å stanse etableringa av gruva.

– Det handler om føre var-prinsippet. Vi kan ikke gamble på at dette kan gå bra, sier Therese, og viser til at Havforskningsinstituttet har levert en mer kritisk rapport.

– Spredningen av partiklene kan være mye større enn regjeringa har lagt til grunn. Vi vet ikke hvilke langsiktige konsekvenser det kan ha for kysttorsk og villaksen. Regjeringas utredning om konsekvenser for reindriften har også fått massiv kritikk fra næringa. Økt trafikk og aktivitet kan ødelegge enda mer av driftsgrunnlaget fore ei allerede presset næring. Derfor må vi legge føre var-prinsippet til grunn.

Ny regjering

Therese sier målet for aktivistene er å stanse anleggsarbeidene i sommer om så med sivil ulydighet.

– Målet er at det ikke blir oppstart før valget. Da kan vi få ei ny regjering som kan trekke tilbake tillatelsen, sier NU-lederen, som viser til at rundt 4000 på forhånd har skrevet under på en aksjonsliste for saken.

– Da skal vi gjøre det vi kan for å ligge i veien.

Bendik Hugstmyr Woie er også villig til eventuelt å lenke seg fast.

– Hvor stort bøtefond har Natur og Ungdom?

– NU har ikke bøtefond. Det er viktig at alle som deltar også gjør det på eget ansvar. Så kan det hende at noen oppretter en spleis til formålet, men både jeg og alle andre skal stå inne for konsekvensene, sier Bendik.

Grønt skifte

– Disse ungdommene gjør en bra jobb. Dette er unge som er opptatt av det samme som vi snakker om, for eksempel om hvordan et grønt skifte skal gjøres. For oss er det mer verdifullt enn dem som ikke bryr seg, sier administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt.

Han mener likevel aksjonistene burde legge mer vekt på det økte behovet for kobber i et verdenssamfunn som skal over fra fossile til fornybare energikilder.

– I dag er 80 prosent av verdens energibruk fossil. Nå skal vi over til fornybart i løpet av kort tid, og kobber er det metallet du må ha for å overføre elektrisk energi. Ei stor vindmølle trenger for eksempel 30.000 kilo kobber, sier Rushfeldt.

Han anslår at det trengs tusen «Nussir-gruver» verden rundt for å dekke det økte kobberbehovet.

– Og vi vil at vår gruve blir den første gruva i verden uten CO₂-utslipp, sier Rushfeldt, som mener aksjonister som går mot gruveplanene mister troverdighet i klimadebatten.

– Kommer i gang

Bendik Hugstmyr Woie står fast ved at gruveprosjektet ved Repparfjorden ikke er svaret.

– Vi har et enormt forbruk kobberforbruk i verden, og vi er ikke gode nok til å resirkulere. Det er ekstra problematisk å velge en gruveløsning der avfallet dumpes i fjorden. Det gjør dette prosjektet særlig uegnet, mener Bendik, som tror ei ny regjering kan endre rammevilkårene ved fore eksempel å legge avgift på dumping av avfall.

Øystein Rushfeldt er på sin side ikke i tvil om at spaden for gruva går i jorda denne sommeren.

– Ja, ei ny regjering endrer ikke på tillatelser som er gitt. Det er som når man skal bygge garasje. Selv om det skulle komme en ny ledelse, så blir jo ikke tillatelsen til å bygge garasje trukket tilbake. I så fall kan man jo gå til søksmål, mener Rushfeldt.

– Så det blir oppstart selv om det blir aksjoner?

– Selvfølgelig. Vi skal ha en ok dialog, og vi har forståelse for NUs behov for å markere seg. Men vi kommer i gang. Det er bare sånn det er.