(Avisa Oslo)

Krasjen mellom de to Tesla Model S-versjonene skjedde på den store parkeringsplassen til Teslas servicesenter på Karihaugen.

Den 25 år gamle mekanikeren må betale en bot på 10.800 kroner og mister førerkortet i fire måneder etter den ulykksalige testturen.

For kunden ble verkstedbesøket ekstra kjedelig:

Bilen hans ble totalvrak.

Smell

Kjøringen hans ble fanget opp på et overvåkingskamera som politiet sikret seg bilder fra. På filmen levnes det ingen tvil om at mekanikeren kjørte altfor fort inne på Teslas område med kundens bil.

Oslo tingrett kom til at 25-åringen hadde dårlig sikt fordi det var parkert en lang rekke biler til høyre for der han kjørte. Etter rettens syn avpasset han ikke farten tilstrekkelig etter forholdene, og han ble derfor ikke i tide oppmerksom på bilen som kom fra høyre.

Bilen mekanikeren kjørte, fikk store skader ved høyre hjulbue i tillegg til at frontfangeren løsnet og airbagene ble utløst.

Dermed måtte den kondemneres.

Bilen han traff, fikk store skader på venstre side av fronten, inkludert en løs frontfanger.

Bilen ble registrert solgt samme dag til et firma som blant annet selger biler i kommisjon.

At tiltalte holdt høy fart underbygges både av videoen fra stedet, av bilenes plassering etter kollisjonen og av de store skadene begge bilene ble påført, heter det i dommen.

Nektet

Mekanikeren nektet å betale forelegget han ble ilagt for uaktsom kjøring, og forelegget ble derfor sendt tingretten for avgjørelse der.

Området var åpent for varelevering, for levering av biler til verkstedet samt for ansatte. Det var derfor påregnelig at han kunne møte på andre biler, mener retten.

I tillegg til både forelegg og tap av førerrett, må også 25-åringen betale saksomkostninger på 2.000 kroner.

Hendelsen fikk ingen umiddelbare konsekvenser for jobben hans, men domfelte mener han gikk glipp av en lønnsforhøyelse fordi politiet beslagla førerkortet hans rett etterpå.

Nå må han igjen levere det fra seg.

Elbil-vraking

Bilbransje24 (bak betalingsmur) har avdekket at Tesla-biler er overrepresentert på skadestatikken. Hver femte Tesla påføres materielle skader, viser skadestatikk fra Finans Norge.

Mange elbiler kondemneres fordi det ikke tillates benyttet brukte reservedeler, og skadereparasjon av elbiler stappfulle av avansert teknologi og elektronikk blir ofte svært mye dyrere enn å sende dem i kverna.