Han mener både plasseringen av bilene, samt tomgangskjøring sjenerer det yrende livet på Tromsøs mest sentrale torg.

- Det ser jævlig teit ut, sier Michalsen til Nordlys.

Mandag gikk han over torget da han la merke til at turister sto og tok bilder – ikke av utsikten, men av drosjebilene som sto på rekke og rad på fortauet.

- Turistene ristet på hodet over dette, forteller han.

Michalsen langer ut i et innlegg på gruppa Gamle Tromsø på Facebook mot løsningen.

- Folk sitter ute på kafé og restaurant, mens drosjene står og går like i nærheten. Det er utsalg av mat der. Alle sjeneres av at drosjene kjører opp på torget, slår Michalsen fast.

Han lurer på om ikke både drosjenæringa og kommunen ser seg tjent med at drosjene har en annen oppstillingsplass.

Vil ha bilfritt torg

En annen som synes Stortorget trenger en opprydding er Bjørn «Bønna»Helberg, som drifter Kaffebønna på hjørnet, vis a vis Kystens hus.

- Jeg synes generelt ikke at biler har noe på Stortorget å gjøre. Det gjelder ikke bare drosjene, det gjelder torghandlerne også. I andre byer får de ikke parkere på torget, men her står de med både en og to biler hver, sier han.

Miljøet utenfor Bønna er i dag ikke det han vil karakterisere som et skikkelig torg. Han mener torghandlerne burde få p-plass et annet sted, når de leier seg inn på torget.

- Da ville vi kanskje fått plass til flere boder også. De vil sikkert synes det er tungvint, men skal torget bli litt mer innbydende, må både torgbilene og drosjene bort, sier han.

Midlertidig

Den oppstillingsplassen drosjene i dag har på Stortorget er midlertidig. Det betyr at kommunen jobber med å få utviklet torgarealene fysisk, forklarer kommunaldirektør ved Byrådsavdeling for byutvikling, Øystein Nermo.

- Drosjene vil på sikt få en ny holdeplass. Hvor det blir vet vi ikke ennå, men vi skal finne en plass de er fornøyd med, og som er lett for publikum å finne, sier han.

At Stortorget blir bilfritt når drosjene forsvinner, kan han ikke love. Men biloppstillingen er en av problemstillingene kommunen tar med i vurderingen.

- Det kan bli aktuelt å gjøre hele torget bilfritt. Vi har stor forståelse for at noen ønsker det, og den problemstillingen er et element i planleggingen, sier Nermo.

- Vi vil se avslutningen mot kaiene og selve toget i sammenheng, og er helt sikre på at folk vil bli fornøyd med det ferdige resultatet. Foreløpig har vi ikke satt noen frist, men det er en prioritert oppgave for Tromsø kommune, legger han til.