Politibetjenten var ikke i tvil: den 34-årige sjåføren hadde en mobiltelefon i hånden da han kom kjørende på Stakkevollvegen i Tromsø. Hun varslet kollegaen hundre meter lenger sør.

Der fikk sjåføren et forelegg på 7450 kroner, dagens bøtesats for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring.

Det nektet han å vedta. Han mener at det ikke var en mobiltelefon politibetjenten så under kontrollen på Tromsøya. Det var en lommebok.

Retten tror på politibetjenten og det de mener var «en meget troverdig forklaring»

«Slik retten ser det kan det utelukkes at XX (politibetjenten, journ.anm.) har forvekslet en mobiltelefon med en lommebok», heter det i dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

De påpeker også at sjåførens mobiltelefon lå på dørken i bilen da politiet stoppet kjøretøyet på Isrenna.

«Slik retten ser det er dette vel forenlig med at XX har kastet fra seg mobiltelefonen da han observerte at han ble vinket inn på stopposten», heter det i dommen.

Bøten økes nå til 8900 kroner. I tillegg må sjåføren betale 1000 kroner i saksomkostninger til staten.