– Dette er gode nyheter. Det er bra at noen reagerer og art det har en effekt å stå frem i avisa, sier Andreassen

Tirsdag skulle han kastes ut fra sin kommunale leilighet i Isbjørnvegen i Tromsdalen fordi kommunen mener den uføretrygdede 60-åringen har for høy inntekt og at han dermed kan skaffe seg bolig i det private markedet.

Klokka 15 tirsdag hadde han ikke hørt noe mer om utkastelsen.

Stiller spørsmål

Samtidig sendte Høyres Erlend Svardal Bøe et skriftlig spørsmål til onsdagens kommunestyremøte der han viser til Tommys sak.

– Dette er en fortvilet situasjon, og slik skal vi ikke ha det i Tromsø. Det må kunne brukes skjønn i slike saker for å hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon. Dessverre har det vært flere slike saker om vanskeligstilte og bostedsløse i Tromsø kommune de siste årene. Blant annet gikk ansatte i NAV ut i media i fjor høst og var bekymret for mangelen på boliger til bostedsløse, og at de kunne havne på gata gjennom vinteren, skriver han blant annet.

Bøe sier han har forståelse for at ordfører Gunnar Wilhelmsen ikke kan kommentere dette konkrete tilfellet.

Fem spørsmål

– Men jeg ber ordføreren om å gi klare signal om at Tromsø kommune ikke kan kaste folk ut på gaten, slik Tommy risikerer å bli i dag, uten noen form for hjelp fra kommunen, skriver Bøe, og stiller disse fem spørsmålene:

  1. Når ordføreren sier at politikerne skal se på regelverket, hva konkret mener ordføreren med det?
  2. Vil ordføreren ta initiativ til å fremme en sak om dette, og når vil det i så tilfelle kunne komme til behandling i kommunestyret?
  3. Ordføreren og sitt parti Arbeiderpartiet har sittet med makten i Tromsø kommune i seks år. Er ordføreren fornøyd med jobben som er gjort for å bedre tilbudet og sikre flere boliger for vanskeligstilte i Tromsø kommune?
  4. Hva vil ordføreren gjøre konkret for å ta tak i denne problematikken?
  5. Kan ordføreren støtte noen av forslagene Høyre har fremmet for en mer sosial boligpolitikk i Tromsø kommune, som for eksempel opprettelsen av et kommunalt brukerråd for å bedre treffe behovene for bolig som vanskeligstilte i Tromsø har?

Bøe legger til at regelverket må gjennomgås raskt.

– Terskelverdien for inntekt må vurderes økt, sier Bøe.