Priser er ikke satt, men tre krav gjør at ingen er interessert i å kjøpe dette bygget

Tana kommune sliter med å selge skoleinternatet. Her er kravene de stiller til ny eier.