De som bor i Anton Jakobsens veg har ventet på fortau i over 40 år. Veien ble også bygget smalere enn planlagt.

I midten av august samlet det seg en gjeng på 70 personer for å snakke om problemene med veien. Siden da har de gått enda hardere til verks for å få fortauet de drømmer om.

Uformell telling

Onsdag 4. september hadde de en uformell telling av trafikken i veien. De var plassert nedenfor Anton Jakobsens veg 30, hvor de hadde oversikt over deler av veien. I tiden etterpå har beboerne sendt en mail til kommunen med tallene.

Nå har de sendt tallene til kommunen i håp om at dette starter i gang planleggingen av fortau. De reagerer på at det er forholdsvis stor trafikk i en gate som ender med en blindvei.

De startet tellingen 06:30 på morgenen, og holdt det gående til 23:30 på kvelden. I løpet av dagen var det 1791 biler, 186 syklister, 88 busser som gikk på rundgang og 1327 fotgjengere. Mange av disse fotgjengerne er da barn som skal på skolen. Nedenfor kan du se den fulle grafen.

Grafen viser at fra 11:30-13:00 er det mest trafikk på veien. På denne tiden var det 383 fotgjengere, fem busser og 160 biler.

- Vi er klare til å hjelpe

Person bak e-posten til kommunen er Britt Anita Mikkelsen. Hun er klar over at bygging av fortau vil være omfattende, men sier at folk som bor i, og rundt gaten er klar for å hjelpe.

- Det er mange beboere i gaten som vet at for å få fortau, må de være villig til å gi ifra seg areal på sin tomt, sier Mikkelsen.

- De som har kjøpt hus i nyere tid i denne gaten vet at fortau var nødvendig når de kjøpte. Alle er klar over at noe tomt må gis bort for å få bedre vei.

- Vi har på en måte gitt stafettpinnen videre til kommunen. Vi har nå henvendt oss til kommunen både via epost og oppslag i avisa med en spe begynnelse av kartlegging, og håper dette kan føre til at de begynner på en reguleringsplan for veien.

Mikkelsen og de andre i gaten vet at det vil ta tid å gjøre veien mer forsvarlig, men har fortsatt et håp om en kjapp løsning.

- Vi håper på en kortsiktig løsning. Hvordan dette kan foregå har jeg ikke et svar på, men vi tenker kommunen har gode forslag. Alle her er klar for fortau, men det virker ikke som kommunen er klar siden den gamle planen ikke er gjeldende.

At veien er tungt trafikkert er det ingen tvil om. Det er en direkte kobling til Tromsdalen skole, som for øvrig er skolen med flest skoleelever i Tromsø. Veien brukes hyppig av barn på vei til, og fra skolen.

- I gaten finnes det allerede en liten bit fortau. Problemet med denne er at den ender ut i gaten igjen . Barna velger ofte å sykle opp på fortauet, men må ut på veien igjen. Dette fører til en trafikkfelle. Det skal lite til før det skjer en ulykke her, sier Mikkelsen.

Mikkelsen og resten av folkene i Anton Jakobsens veg er klar på en spesifikk ting.

- Vi er klare for å hjelpe kommunen, skulle det være et hinder så må de vite at vi er villig, avslutter hun med.

Trenger en reguleringsplan

Nestleder ved byplankontoret Erik Eidesen, sier at det foreløpig ikke er en konkret plan om fortau.

- Skal det bygges fortau så må det være private avtaler på plass, og det er ikke alltid lett. Planen for veien er over 40 år gammel, så hvis vi det blir sånn at kommunen må gå til erverv trengs det en ny plan. Man kommer som regel til enighet med grunneiere, så det er kun i de færreste tilfeller man trenger å ty til ekspropriasjon av arealer. Han fortsetter:

- Når kommunen skal gjøre sånt så må reguleringsplanen være under 10 år gammel, og det er den ikke, sier Eidesen.

Fjellheisen har fremmet et ønske om parkeringsanlegg. Dette kommer det en plan på etterhvert, men da må det gjøres noe med Anton Jakobsens veg.

- Hvis reguleringsplanen går igjennom, så vil store deler av Anton Jakobsens veg inngå i dette. Det for at Anton Jakobsens veg skal bli mer forsvarlig. Hvem som til syvende sist skal bære kostnadene og ansvaret, vil en fremtidig utbyggingsavtale avgjøre, avslutter han med.