(Nordnorsk debatt)

Det siste året er det uendelig mange som fortjener applaus. De fleste av dem er kvinner med for lav lønn, latterlige stillingsbrøker og et arbeidspress som mange ikke kan forestille seg.

Mange av de som står i førstelinjen i pandemien jobber i kvinnedominerte yrker i servicebransjen, renholdsbransjen eller i helse -og omsorgssektoren. Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, likevel har vi et av Europas mest kjønnsdelte arbeidsliv.

Kvinner er overrepresenterte på deltidsarbeid, midlertidige ansettelser og sykefravær. Kvinner har lavere inntekt, får lavere pensjonsopptjening, noe som igjen gir lavere grunnlag for andre ytelser som for eksempel ved sykdom. Lav inntekt og deltidsstilling gjør mange økonomisk avhengige av andre og gjør det vanskelig å få lån, komme inn på boligmarkedet og klare seg selv.

Skjevheten i arbeidsmarkedet er med på å opprettholde lønnsforskjellene og begrenser kvinners frihet og levekår. Det er et merkelig fenomen at kvinner i Norge har mest utdanning, men fortsatt tjener dårligst. I kvinneyrker har det blitt så normalt med deltidsstillinger at mange har sluttet å reagere når kommunen lyser ut en stilling på 18%. Og når kvinner ender opp med 1400,- ekstra i årslønn etter lønnsforhandlingene er det under unnskyldninga «alle må bidra i dugnaden».

Kvinner har vært på dugnad i generasjoner, og nå er det nok. Den blå regjeringa fører en forskjellspolitikk som går hardest utover kvinner. Kvinner dominerer offentlig sektor og er hardt rammet av elendig kommuneøkonomi og privatisering. Kvinners helserettigheter raseres og Høyre gjør alt for å tilfredsstille konservative menn i KrF.

Menn er vinnerne under denne regjeringen, har fått aller størst skattekutt og blitt enda rikere. Slik fortsetter forskjellene mellom kvinner og menn å øke. Det er på høy tid å snu den negative trenden. Det kan vi gjøre med å velge ny regjering til høsten. SV vil sikre kvinner større økonomisk selvstendighet og mer reell frihet. Vi trenger en offensiv likestillingspolitikk der målet må være like muligheter og like rettigheter uansett kjønn. Damene våre skal ikke lengre bli behandlet som annenrangs borgere med dårligere levekår enn menn.

Vi må ha en regjering som jobber for kvinner, ikke mot. Likestilling betyr større frihet for alle. Hvis kvinner skal få like muligheter som menn må det tas strukturelle og politiske grep for å rette opp skjevhetene. Hele, faste stillinger og likelønn er viktige kamper for oss i SV, og det bør være en viktig kamp for alle. På den måten kan vi sikre rekruttering i viktige yrker, bedre psykisk helse i befolkningen, mer skattepenger til kommunene og ikke minst en større forutsigbarhet for mange familier.

Skal vi fortsette å ha god kvalitet på helsetjenestene her i landet må vi sikre at helsesektoren består av fagfolk med faste og stabile arbeidsplasser. Og skal vi klare å holde samfunnet åpent trenger vi stabilt renholdspersonell som ikke bare får klapp på skulderen, men lønn som fortjent.

Gratulerer med kvinnedagen!