Ikke siden 2005 er færre sykler meldt stjålet i Tromsø - og i Hamna er det ikke anmeldt et eneste sykkeltyveri i år! I fjor ble 300 sykler meldt stjålet i Tromsø. Per august i år er tallet 85. Det er en halvering i forhold til samme tid i fjor.

Ikke overraskende er det på Tromsøya at det stjeles flest sykler - og aller flest i sentrum og området nordover til Hansjordnesbukta.

Men også Workinnmarka ligger høyt oppe på lista.

- I fjor ble det stjålet 300 sykler i Tromsø, men jeg skal ikke si at det er politiets innsats alene som har ført til nedgangen. Selv om vi har hatt økt fokus på området, er det nok utenforliggende faktorer som også har spilt inn, sier Hans Martin Moen.

Store verdier

Han er politioverbetjent og fungerende sjef for etterforskningsseksjonen ved Tromsø politistasjon, og er glad for at antall sykkeltyverier ser ut til å ha gått ned.

- Inntrykket vårt er at folk er flinke til å låse syklene. De fleste syklene som stjeles har en verdi på mellom 5.000 og 10.000 kroner, så det er verdifulle gjenstander, sier Moen.

På landsbasis ble det meldt stjålet 6.385 sykler første halvår.

Det er en oppgang på 11,5 prosent, og det sier seg selv at det er store verdier som stjeles.

Pass på rammenummeret

Sveinung Wergeland Sørbye i Aksjonsgruppen «Ikke Stjel Sykkelen Min» synes tallene er svært positive.

- Jeg håper bare at politiet fortsetter å holde fokus på dette, sier han, og legger til viktigheten av å registrere sykkelen, samt ta vare på rammenummeret.

Det er Hans Martin Moen helt enig i.

- Uten rammenummer er det nesten umulig å få igjen sykkelen, sier Moen, som også minner om at det er lurt å ha sykkelen registrert i sykkelregisteret til Falck.

- Da finner vi fort eieren, om vi finner igjen en sykkel.

Og helt på tampen - mens vi er inne på tematikken sykkel:

- Vi må minne folk på at det er høst og mørkt ute. Pass på å ha reflekser og lys på sykkelen, oppfordrer Moen.

Sykkeltyverier - bydel for bydel, med fjorårstall i parentes:

 • Breivika 3 (22)
 • Hansjordnesbukta 8 (27)
 • Håpet/Mortensnes 3 (10)
 • Kvaløysletta sør 9 (1)
 • Kaldfjord 3 (1)
 • Kroken 3 (2)
 • Sentrum 22 (51)
 • Skittenelv 1 (0)
 • Tomasjord/Lunheim 2 (8)
 • Tromsdalen 3 (5)
 • Tromsøya sør 5 (15)
 • Workinnmarka 10 (18)
 • Åsgård/Vangberg 10 (9)
 • Hamna 0 (6)
 • Ukjent 1 (0)