Reaksjonen kommer etter at han søndag syklet gjennom Kirkegårdsvegen og oppdaget at sykkelfeltet som ble etablert i vegbanen bare ett år tidligere, nesten var slitt vekk allerede.

- Det slår meg at vi i Tromsø må anstrenge oss hardere enn i resten av Norge for å imøtekomme behovet de grønnere fremkomstmetodene forutsetter. Det kommer av mengder av snø og ski store deler av året, samt et mangfold av bakker og smale veier, sier Skandfer.

Opptatt av sykkelsatsningen

Tromsøpolitikeren er også lege og opptatt av at byen skal legge til rette for sunnhet og mosjon. En forutsetning for dette er bedre sykkelveier.

- Syklister har har dobbelt så høy sannsynlighet for å bli utsatt for personskader, enn det bilister har. Det er bare fysisk separasjon som gir god nok beskyttelse, sier Skandfer, og viser til en rapport fra det nasjonale traumeregisteret.

- Dette er en faglig anbefaling som gir utrolig mye mening for meg. Vi må bygge skikkelig sykkelveier, alt annet vil være å lure myke trafikanter næremere biltrafikken, legger han til.

- Vil legge til rette for alle

Tryggheten kommer først, og veiene skal være like trygge hele året.

- Vi ønsker å legge til rette for et tilbud for alle. Folk på alle nivåer og i alle aldre. Veiene skal være tilgjenglige og sikre vinter som sommer, det er et formål bymiljøpakken hadde passet bra til, avslutter han.