Friluftsmeldingen gikk igjennom i Stortinget torsdag.

– Friluftslivet er i endring, og nye aktiviteter tar naturen i bruk på nye måter. Dette har vi lagt til rette for i Friluftsmeldingen som gikk igjennom i Stortinget torsdag, sier stortingsrepresentant Jan Henrik Fredriksen (Frp).

I praksis betyr dette at langt mer vil tillates enn tidligere.

– Nå åpner vi for terreng- og elsykler på turstier og i nasjonalparker. Det samme gjør vi for hesteryttere og de som driver med hundespann. Friluftslivet er en god arena for mestring og skaper gode sosiale arenaer, både for barn og voksne. Gjennom friluftsliv styrkes den enkeltes helse og trivsel, sier Fredriksen.

Friluftslivet har stor betydning for folkehelsen. I Vista Analyses rapport « Samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv » er innsparingspotensialet beregnet til opp mot 80 milliarder kroner årlig om en større del av befolkningen driver friluftsliv på jevnlig basis.