Gå til sidens hovedinnhold

Syv smittet av salmonella: Bakterien er aldri tidligere sett i Norge

Artikkelen er over 3 år gammel

Folkehelseinstituttet har fått melding om at syv personer er smittet av en sjelden variant av bakterien Salmonella Typhimurium.

– Prøvene av pasientene er tatt i slutten av august, og samtlige er antatt smittet i Norge. Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de syv personene, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet til iFinnmark.

Personene som er smittet er mellom 19 og 60 år, og er bosatt i Finnmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Akershus og Oslo.

DNA-profilen til bakterien funnet hos de syv smittede er aldri tidligere sett i Norge, hverken hos mennesker, dyr eller i matvarer, sier Lange og legger til: – De vanligste symptomene på salmonellose er diaré, feber og magesmerter.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde. Det gjennomføres intervjuer med pasientene og tas prøver fra hjemmene for om mulig å finne smittekilden. Etterforskningsarbeidet kan være komplisert, og i mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller avklare om det dreier seg om en felles kilde.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller noe som vil øke i omfang, men vi følger situasjonen nøye sier Lange.

Om Salmonella

Reservoaret for salmonella kan være både dyr og mennesker. Hvert år meldes det mellom 900–1300 tilfeller av salmonellose til Folkehelseinstituttet. De fleste tilfellene smittes i utlandet.

Salmonellabakterien smitter i hovedsak gjennom mat. Vanligst er kjøttprodukter – særlig svine- og fjørfekjøtt – men også egg, eggprodukter, melk, skalldyr, kontaminerte grønnsaker og krydder. Person til person-smitte eller smitte fra husdyr, inkludert kjæledyr, (hund, katt, fugler og reptiler) og ville dyr (fugler, pinnsvin) kan forekomme. I tillegg kan det forekomme smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann.

Forekomsten av salmonella er svært lav i norske husdyr og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er derfor forholdsvis sjelden med smitte i Norge, men matvarer som er importert fra land der salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør en smitterisiko.

For å unngå å overføre smitte til andre, er det viktig at personer med diaré er nøye med håndvask etter toalettbesøk og før matlaging.

Forebyggende tiltak

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man unngå å lage mat til andre.

Andre generelle tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer som kan overføres fra mat eller vann er:

  • sørge for at fjørfe, hamburgere, kjøttkaker og annen farsemat er godt gjennomstekt eller gjennomkokt
  • sørge for at andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten
  • unngå upasteurisert melk
  • vaske hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
  • vaske kniver, skjærefjøler og annet kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer før det samme utstyret brukes til annen mat.
  • alltid skylle frukt, bær og grønnsaker, spesielt det som vi importerer fra utlandet, grundig før du spiser dem. Noen importerte produkter bør også varmebehandles før de spises.
  • I tillegg bør man unngå ikke-desinfisert drikkevann, og ved tvil om drikkevannskvaliteten bør man benytte flaskevann.

 

Kommentarer til denne saken