Sydspissen hotell legges ned

Fra 1. august er det over for det gamle permsenteret.