En 46 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett og Senja tingrett dømt for grov økonomisk utroskap mot sin arbeidsgiver Nergård Seafood AS.

iTromsø omtalte saken først.

I kraft av å være eksportselger i Nergård Seafood AS våren 2018, har den tiltalte ved fire anledninger videresolgt råvarer av fisk innkjøpt av sin arbeidsgiver til bruk i og til inntekt for sitt eget selskap Fish Export AS.

Fra det tidspunktet har han solgt varer fra sin egen arbeidsgiver til det asiatiske markedet. Hele ideen oppsto etter et besøk på sjømatmessen i Brussel.

– Det oppsto tap eller fare for økonomisk tap for Nergård Seafood AS på cirka kr 1.682.000 samt tap eller fare for tap av omdømme, står det i dommen.

Etter at arbeidsgiveren oppdaget dette, ble han sagt opp og Nergård Seafood AS gikk til sivilt søksmål mot den tiltalte med krav om erstatning mot tiltalte og hans selskap, Fish Export AS.

Utroskapen er grov fordi det særlig legges vekt på at handlingen av den tiltalte kan ha gitt han en mulig gevinst på 3.680.000 kroner, heter det i dommen.

Tiltalte dømmes til fengsel i ett år og tre måneder.

Retten har også kommet frem til at mannen, som bor i et Nord-Europeisk land, dømmes for inndragning av 500.000 kroner. Han slipper å betale for saksomkostninger, på grunn av at hans økonomi synes å være svak.