Gå til sidens hovedinnhold

Svik mot barna

Nordlys mener

(Nordnorsk debatt)

Nordreisa kommune får sterk kritikk i en fersk rapport om kvaliteten på arbeidet i barnevernstjenesten i kommunen. I flere av sakene unnlot barnevernet å snakke med barna de skulle hjelpe, fremkommer det blant annet i rapporten.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark konkluderer med at kommunen har gjort seg skyldig i en rekke lovbrudd. I nesten halvparten av sakene er det avdekket alvorlige mangler.

Tilsynet ble gjennomført i månedsskiftet september-oktober i år, og kommunen har fått frist til 11. januar med å presentere en plan for hvordan lovbruddene skal rettes opp.

Krisen i Nordreisa er ikke av ny dato, barnevernet i denne kommunen har lenge vært i fylkesmannens søkelys.

I fjor ble det påpekt at man ikke overholdt frister, blant annet for å iverksette undersøkelser og gjøre tilsyn i fosterhjem. For å pynte på statistikken har man klart å jobbe hurtigere, bare med det sørgelige resultat at den faglige kvaliteten på arbeidet har blitt dårligere.

Ansvaret for at situasjonen ikke er løst, hviler til syvende og sist på kommuneledelsen i Nordreisa. Til tross for innflytting i nye og tidsriktige lokaler, og at de ansatte er sendt på kurs og seminarer for å bedre arbeidsmiljøet, er det ingen forbedring å spore i barnevernet. Sykefraværet er fortsatt på drøyt 20 prosent, og har vært på dette nivået gjennom mange år.

De store taperne er de mest sårbare barna i samfunnet. Det handler om barn som lever under til dels grov omsorgssvikt, forhold som mange steder er forsterket av isolasjon i dysfunksjonelle familier, i kjølvannet av Covid 19-pandemien. Når barneverntjenesten ikke fungerer, betyr det at disse barna og deres familier ikke får den hjelpen de sårt trenger.

I noen tilfeller kan samtaler og god veiledning fra barnevernet være det som skal til for å forhindre omsorgsovertakelse. I andre og mer alvorlige saker er det helt uforsvarlig at barn vokser opp med foreldre uten grunnleggende omsorgsevne.

Det ingen tvil om at kommuneledelsen i Nordreisa nå må inn og ta en langt mer aktiv rolle. En etat kan ikke leve sitt eget liv uten at grove feil får konsekvenser, og at det ryddes opp. Tiden er komme for tydelig ledelse. Av hensyn til barna.

Kommentarer til denne saken