Mens Svein Ludvigsen forklarte seg i retten, tok vi turen til hjembygda hans

Han satte bygda på kartet som statsråd og fylkesmann. Nå sitter han på tiltalebenken i Nord-Troms tingrett, og i bygda reagerer mange med sjokk og vantro på det som kommer frem.