Dette er vitnene som er stevnet av Svein Ludvigsens forsvarere

– Det avgjørende for saken er om Ludvigsen har misbrukt tillitsforholdet til de fornærmede, sier hans forsvarer.