Gå til sidens hovedinnhold

Svein Ludvigsen dømt til fem års fengsel

Artikkelen er over 1 år gammel

Retten har funnet Svein Ludvigsen skyldig på samtlige tiltalepunkter. Han anker dommen.

Svein Ludvigsen (72) er dømt til fengsel i fem år i Nord-Troms tingrett.

Den tidligere fiskeriministeren, fylkesmannen og stortingspolitikeren er funnet skyldig på samtlige punkter av tiltalen.

Forsvarer Kai Vaag opplyser overfor Nordlys at Ludvigsen anker dommen.

– Han er overrasket over rettens dom, og selvfølgelig veldig skuffet, sier Vaag.

Offentliggjøres torsdag

Retten finner det bevist at Ludvigsen har utnyttet sin stilling, tillits- og avhengighetsforhold til de tre fornærmede mennene, for å skaffe seg seksuell omgang med dem. Forholdene beskrevet i tiltalen strekker seg over flere år – både før og etter at Ludvigsen sluttet som fylkesmann i Troms sommeren 2014.

«Tiltalte har utnyttet og forledet ressurssvake personer i en sårbar situasjon, til seksuell omgang ved å få de til å tro at han hadde bl.a. hadde makt og myndighet til å påvirke deres rett til opphold i Norge», heter det i dommen.

Den ble avsagt onsdag, men var først tilgjengelig for offentligheten like etter klokken 11.30 torsdag.

– Jeg har hatt en foreløpig gjennomgang av dommen. Jeg stiller spørsmål ved rettens lovanvendelse – at de ut ifra det de finner bevist, faller ned på at dette rammes av loven hva gjelder misbruk av stilling, sier Kai Vaag.

Les også

– Det ville vært en fordel å ha sagt dette fra dag én

 

Nektet straffskyld

Statsadvokat Tor Børge Nordmo la i retten ned påstand om fem og et halvt års fengsel, men retten har altså idømt Ludvigsen et halvt år kortere straff.

– Jeg har ikke lest hele dommen ennå, men vi er tilfreds med rettens grundige vurderinger av våre beviser i saken. Straffen endte på et halvt år lavere enn min påstand, men jeg har ikke sterke meninger om akkurat det, sier Nordmo.

Ludvigsen nektet straffskyld da saken mot ham gikk i retten. Han erkjente å ha hatt seksuell omgang med den ene fornærmede ved tre anledninger, men nektet kategorisk for å ha utnyttet ham på noe som helst vis.

Retten har imidlertid valgt å feste lit til de fornærmedes forklaringer.

«Fremgangsmåten ved overgrepene, og innholdet og karakteren av disse, er likeartet og underbygger de fornærmedes forklaringer», står det i dommen.

Nordmo har registert at Ludvigsens forsvarere allerede har varslet en anke.

– I en eventuell ankebehandling vil vi legge ned samme påstand om straff. Dersom det blir en anke kan vi komme til å systematisere flere opplysninger i saken, selv om den har vært godt etterforsket, sier Nordmo.

Les også

Krever fengsel i fem år og seks måneder: – Måtte underkaste seg Svein Ludvigsen

 

Tror ikke på Ludvigsen

Videre stiller retten spørsmål ved Ludvigsen troverdighet. De mener at han har erkjente forholdet til den fornærmede utelukkende på bakgrunn av at bilde som viser ham og mannen i seksuell omgang:

«Det er ingenting som tyder på at tiltalte ville har erkjent seksuell omgang uten at bildematerialet hadde foreligget».

I tillegg til fengsel i fem år, er Ludvigsen idømt oppreisningserstatning til de fornærmede på til sammen 743.000 kroner. Majoriteten av det er til mannen som er omtalt som hovedfornærmede, som får 250.000 kroner i oppreisning og 223.000 kroner i ménerstatning.

For de øvrige to fornærmede er beløpene henholdsvis 150.000 og 120.000 kroner.

 

Rettssaken mot Svein Ludvigsen

 • Ifølge påtalemyndigheten skal Svein Ludvigsen har begått seksuelle overgrep mot tre utenlandske asylsøkere. Tiltalen lyder på flere overtredelser av både ny og gammel straffelov, der sistnevnte trådte i kraft høsten 2015. Helt konkret gjelder følgende lovbestemmelser:
  • For å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighets- eller tillitsforhold, eller ved å ha utnyttet noens psykiske utviklingshemming.
  • For å ha misbrukt noens sårbare situasjon, eller ved annen «utilbørlig adferd» å ha utnyttet en person til seksuelle formål.
 • Videre gir tiltalebeslutningen en detaljert gjerningsbeskrivelse av hvordan Ludvigsen skal ha forgrepet seg mot de tre mannlige fornærmede over ulike perioder:
  • Fra sommeren 2011 til juli 2014 skal han gjentatte ganger ha hatt seksuell omgang med en fornærmet, blant annet på hytta, egen bolig, ulike hoteller i Oslo og på Fylkeshuset i Tromsø. Overgrepene skal ha skjedd ved at Ludvigsen utnyttet sin stilling som fylkesmann, mener statsadvokaten. I egenskap av stillingen skal han ha besøkt fornærmede på institusjoner underlagt fylkesmannens tilsyn og tatt ham med seg på tur. «Han utnyttet NNs (fornærmedes navn, journ.anm.) underlegne posisjon som ressurssvak og særlig ung, enslig asylsøker», heter det i tiltalen. Fornærmede skal ha fryktet konsekvensene av å avslutte forholdet eller fortelle om det som hadde skjedd.
  • Ved en anledning i slutten av mai eller i begynnelsen av juni 2014, på et hotellrom i Oslo, skal han ha skaffet seg seksuell omgang med en annen fornærmet. Fornærmede er lettere psykisk utviklingshemmet og Ludvigsen skal tidligere ha besøkt ham på et ungdomshjem i Troms. Han skal også ha overrakt fornærmede norsk statsborgerskap i en seremoni. Ifølge påtalemyndigheten skal Ludvigsen ha forledet ham til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata ham en statsborgerskapet.
  • Ved tre anledninger i løpet av sommeren 2014 og frem til september samme år, på ulike steder i Tromsø, skal han ha utnyttet en tredje fornærmedes sårbarhet som enslig, ressurssvak asylsøker uten varig opphold, til seksuell omgang. Ifølge påtalemyndigheten skal overgrepene ha skjedd i en parkert bil og på et hotell. Ludvigsen skal ha forledet fornærmede til å tro at han som tidligere fylkesmann og sentral politiker kunne skaffe ham bolig og varig opphold i Norge.
 • Ludvigsen nekter straffskyld. Rettssaken mot ham gikk i Nord-Troms tingrett fra 11. til 25. juni.

Kilder: Troms og Finnmark statsadvokatembeter, Nord-Troms tingrett