Har gått om bord i den havarerte tråleren på Svalbard

Bergingsaksjonen av «Northguider» på Svalbard er i gang.