100 år siden Svalbardtraktaten ble underskrevet: Russland ville kaste den i papirkurven

Søndag er det nøyaktig 100 år siden Svalbardtraktaten ble underskrevet i Paris.