Kjøpte leilighet - så ble det nedlagt bruksforbud for hele bygget

Under tre år etter at paret hadde kjøpt leiligheten, ble hele bygget evakuert og stengt av. Det endte i søksmål – og til slutt tap i Nord-Troms tingrett.