I et av verdens største områder med uberørt natur: Flere tusen innbyggerne skjiter rett i havet

Kloakk og avløp fra Longyearbyen går urenset ut i Adventsfjorden.

Kloakk og avløp fra Longyearbyen går urenset ut i Adventsfjorden. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Kloakken fra innbyggerne og virksomheter i Longyearbyen tømmes urenset rett ut i fjorden på 50 meters dyp.

DEL

(Nord24) Svalbard er et av verdens største områder med uberørt natur, samtidig går vaskevannet, kloakken og avløpsvannet fra de vel 2100 innbyggerne i Longyearbyen urenset rett ut i havet. Over 500 kubikkmeter urenset avløpsvann tømmes ut i Adventfjorden i døgnet.

- Avløpsvannet transporteres tre kilometer ut i Adventfjorden på 50 m dybde 24 timer i døgnet, framgår det av Lokalstyrets hjemmeside.

Svalbard er et av de svært få stedene i Norge hvor urenset kloakk slippes rett ut i havet. Et paradoks siden Svalbard er regulert av Svalbardmiljøloven - den første norske lov som omhandler så å si alle sider av miljøforholdene i et bestemt geografisk område.

- Alt som kastes i toalettet og skylles ned i avløpene, havner i fjorden, sier forsker Maria Kaurin ved Rambøll Miljø og Helse.

Det inkluderer også blant annet miljøgifter, mikroplastpartikler og kjemikalier fra vaskevann.

Tusenvis av turister

Svalbard er et av verdens største områder med uberørt natur, samtidig går vaskevannet, kloakken og avløpsvannet fra de vel 2100 innbyggerne i Longyearbyen urenset rett ut i havet.

Svalbard er et av verdens største områder med uberørt natur, samtidig går vaskevannet, kloakken og avløpsvannet fra de vel 2100 innbyggerne i Longyearbyen urenset rett ut i havet. Foto:

 

- Sysselmannen har fått et oppdrag fra Klima og miljødepartementet i 2017 om å utrede videre miljømessig beste løsning for avløp fra lokalsamfunnene med særlig vekt på Adventfjorden, sier miljøvernsjef Knut Fossum ved Sysselmannen på Svalbard.

Dette arbeidet er Sysselmannen i startfasen på. Det er Lokalstyret som er ansvarlig for avløp i Longyearbyen.

- Det er absolutt en problemstilling knyttet til om avløpet skal være urenset eller ikke. Mulig må det også gjøres nærmere undersøkelser før vi konkluderer. Dersom konklusjonen blir rensing, vil vi også få et slam – og et spørsmål om hvordan vi skal håndtere dette, sier Fossum.

I tillegg til innbyggerne som bor i Longyearbyen er det årlig tusenvis av turister som gjester Svalbard.

Hvert fjerde år blir det tatt prøver av sjøbunnen ved Adventfjorden for å overvåke situasjonen, men disse prøvene har vært ujevne i kvalitet. I høst fikk Rambøll Miljø og Helse i oppdrag å dokumentere effekten av utslippene. De har nå målt miljøgifter på havbunnen, hatt befaring i strandsonen og sett på dyrelivet på havbunnen.

Kloakk inneholder mye næringsstoffer – og nedbrytingen av slikt materiale er oksygenkrevende. Dermed kan det bli lite oksygen til andre organismer. Ofte resulterer det i en opphoping av færre arter.

Q-tips og tøyfiller

Avløpsvannet transporteres tre kilometer ut i Adventfjorden på 50 m dybde 24 timer i døgnet.

Avløpsvannet transporteres tre kilometer ut i Adventfjorden på 50 m dybde 24 timer i døgnet. Foto:

 

- Vi har både undersøkt bunnfaunaen flere steder i fjorden – og modellert avløpsvannet, men vi fant ikke særlig stor effekt på bunnfaunaen. Kun akkurat ved utslippspunktet fant vi litt færre arter og litt andre arter, sier Kaurin.

Forskerne fant noen høyere verdier for ulike kjemikalier, men de var spredt over hele fjorden og ikke opphopet ved utslippspunktet.

Rambøll Miljø og helse har uansett gitt oppdragsgiver Longyearbyen lokalstyre råd om mekanisk rensing.

- Uavhengig av om Longyearbyen velger å implementere primærrenseanlegg eller ikke anbefales det uansett å etablere en mekanisk rensing. Grunnen til at dette blir anbefalt er erfaringen en har fra drift av rister i resten av Norge, og for så vidt også resten av Norden. I alle anlegg viser det seg at avløpsvannet inneholder mer enn bare matavfall og menneskelig avføring. Det inneholder papir, tøyfiller, Q-tips og mye mer. Dersom dette også er tilfellet på Svalbard kan det være en miljøgevinst i å etablere et enkelt mekanisk rensetrinn i form av en finsil eller finrist, framgår det av rapporten til Rambøll.

Spre kunnskap om kjemikalier

Ved Kings Bay i Ny Ålesund ble det for et par år siden montert renseanlegg, mens kloakken og avløpsvannet fra Longyearbyen fortsatt flommer urenset ut i fjorden.

VA-nytt og Svalbardposten omtalte dette i 2015 – og viste til at Longyearbyens lokalstyres årsrapport om avløpsutslipp 2014 viste at det ble pumpet ut totalt 176801 m3 avløpsvann fra PA08 (Hovedutslipp Sjøskrenten) og ut i Adventfjorden.

- Basert på resipientundersøkelser og anbefalinger fra Akvaplan NIVA og SWECO konkluderes det med at avløpet fra Longyearbyen bør renses før utslippet går ut i Adventfjorden. Det er også viktig å stoppe forurensning ved kilden, det vil si at utslipp av kjemikalier og miljøgifter ikke må slippes i avløpet. Vi erfarer at det er behov for å spre kunnskap om dette hos virksomheter og i befolkningen generelt, uttalte daværende miljøvernsjef Guri Tveito ved Sysselmannens kontor til VA-nytt i 2015.

En rapport om Kommunale avløp gjort av SSB i 2015 konkluderte med at andelen av den norske befolkningen tilknyttet høygradige renseanlegg (kjemisk og/eller biologisk rensing) var 65 prosent, mens 18 prosent hadde mekanisk eller annen type rensing. To prosent hadde urenset utslipp – slik som på Svalbard.

Svalbardmiljøloven har som formål å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard. Innenfor denne rammen gir loven rom for miljøforsvarlig bosetting, forskning og næringsdrift.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken