– Ulykken på Svalbard demonstrerer med all tydelighet hvor viktig det er å få et ambulansejetfly stasjonert i Tromsø. Nå har vi som politikere muligheten til å vise handlingskraft og at vi tar dette på alvor. Jeg håper og tror at Stortinget kan bevilge penger til dette allerede under revidert nasjonalbudsjett i mai, sier stortingsrepresentanten.

Gikk gjennom isen

To personer ble kritisk skadd da et snøscooterfølge på ni gikk gjennom isen på Tempelfjorden på Svalbard torsdag ettermiddag.

Overlege Mads Gilbert er fortvilet over at UNN ikke fikk sendt kritisk nødvendig utstyr og personell til Svalbard i går fordi dagens propellfly ikke har stor nok lastekapasitet.

 

– Dermed måtte vi sende flyene opp med leger og sykepleiere og så hente de to hardest skadde pasientene ned til fastlandet. Det er et betydelig tidstap for kritisk, livstruende skadde pasienter, sier Gilbert, som etterlyser raskere jetfly med større kapasitet.

Full støtte

Korsberg gir Gilbert full støtte.

– Dette er ingen ny problemstilling, men dessverre like aktuell i dag. Og det blir stadig mer aktuell, sier Korsberg.

Han peker på at det stadig blir flere og flere mennesker her oppe i nord.

– Utviklingen i nordområdene er formidabel. Reiselivsnæringa er i vekst, petroleumsnæringa går med raske skritt nordover, og det samme gjør fiskerinæringa. I tillegg øker skipstrafikken betydelig. Dette betyr at det er flere mennesker i området enn det noen gang har vært, sier Korsberg og fortsetter:

 

– Redningskapasiteten er naturlig nok tynt besatt på grunn av store avstander og man har i utgangspunktet vare Kystvakta og Longyearbyen som redningshub i nord. Derfor må vi øke beredskapen og få et ambulansejetfly som stasjoneres i Tromsø, sier Frp-politikeren.

Flyr fortere

Han synes i grunnen dette er enkelt:

– Et moderne jetfly flyr forterer enn et propellfly og kan ta med seg nødvendig medisinsk utstyr når det trengs, oppsummerer Korsberg.

– Men nå har ditt parti sittet i regjering i nesten fire år. Hvorfor har ikke noe skjedd i denne perioden?

 

– Det er et godt og relevant spørsmål. Nå er ikke jeg opptatt av å se bakover, men fremover. Jeg har nå tatt opp denne saken med departementet og blant regjeringspartienes helsefraksjon. Jeg håper og tror at denne saken kan løses i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai. Denne saken er viktig, og da må vi kunne vise politisk handlingskraft, sier Øyvind Korsberg.