– Vi er i en nasjonal krise, og regjeringen møter dette med et lappeteppe av hastetiltak. Det må skjæres gjennom nå slik at vi raskest mulig får en tjeneste som setter sikkerheten til folk først, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til Dagbladet.

I forslaget, som ble omtalt av VG i helgen, ber SV om at regjeringen snarest starter en styrt avvikling av kontrakten med Babcock. SV mener også at Babcock skal ta sin del av kostnaden situasjonen har påført staten.

Forslaget om hastebehandling skal stemmes over i Stortinget mandag ettermiddag.

Lite håp

De borgerlige har som kjent flertall på Stortinget, og på spørsmål fra NTB om hvor stort håp han har for å få forslaget igjennom, erkjenner Fylkesnes at det er lite.

– Men vi må jo legge fram våre forslag til løsning på krisen. Dersom man legger politisk prestisje til side, så mener vi at dette er den eneste farbare veien å gå, sier han.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har også gått inn for at staten skal overta driften av ambulanseflyene, mens Rødt la fram et lignende forslag for Stortinget i fjor. Ap og Sp er imidlertid tvilende til om det er riktig å hastebehandle saken.

– Jeg mener heller at dette bør få hurtig behandling i komiteen etter nyttår. Hvis dette behandles over bordet før jul, er jeg redd det blir nedstemt, uttalte Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til VG i helgen.

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen mener på sin side at det er uaktuelt å gå inn for å gjøre ambulanseflytjenesten offentlig.

– Det offentlige har ansvar for driften av ambulanseflyene. Private aktører er bedre til å drive det flyoperative, slår hun fast i en epost til NTB.

Juridisk vurdering

Etter det NTB kjenner til, har advokatfirmaet Schjødt gjennomført en juridisk vurdering kontrakten med Babcock og konkludert med at det er fullt mulig for staten å komme seg ut av den på grunn av alle kontraktsbruddene.

Luftambulansetjenesten HF har det overordnede driftsansvaret for all luftambulanse i Norge. Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene. Den operative delen av tjenesten settes ut på anbud.

Selskapet Babcock overtok 1. juli i år ansvaret for driften av alle landets ambulansefly. Siden har problemene stått i kø, og beredskapen i Nord-Norge har i lang tid vært gjenstand for hard kritikk.

Beklager

Den siste tiden har flere fly blitt satt på bakken eller blitt ilagt værrestriksjoner. Helseminister Bent Høie (H) var på reise i Nord-Norge i forrige uke og beklaget situasjonen.

– Jeg vil beklage hvordan dette har utviklet seg for dem som er pasienter og har bruk for tjenesten, og ikke minst de ansatte som har stått i dette så lenge, sa han til NTB.

Også Babcock beklaget i forrige uke problemene, som de forklarer med at det har oppstått større utfordringer enn de kunne forutse.