SV kan skape problemer for den planlagte reverseringen av domstolsreformen. I Troms ble Nord-Troms og Senja tingrett slått sammen.

Etter regjeringsskiftet har justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) latt det være opp til den enkelte komme om den vil reversere sammenslåingen. Ordføreren i Senja har flagget at han ønsker dette.

NRK skriver torsdag at justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland (SV) kan komme til å motsette seg reverseringen.

– Det er ingen automatikk i at SV vil gi dagens regjering støtte, sier Unneland til kanalen.

Også barneombud Inga Bejer Engh er imot å gjenåpne små tingretter. Blant argumentene for å beholde dagens sammenslåing av Nord-Troms og Senja tingrett er blant annet økt rettssikkerhet i blant annet barnefordelingssaker og tilrettelagte avhør av barn.