Susann forsket på hvem som tåler mest smerter av fotballspillere og utholdenhetsutøvere. Svaret overrasket henne ikke

Forskning viser at idrettsutøvere tåler mer smerte enn de som ikke driver med aktiv idrett. Og noen idretter mer enn andre.