Styrmann siktet for promille og feilnavigering - betydelig skadet tråler holdes tilbake

Den russiske tråleren «Kokshaysk» har fått omfattende skrogskader, viser Sjøfartsdirektoratets rapport etter forrige ukes havari ved Arnøya. Styrmannen er nå siktet for feilnavigering og føring av båt med promille.