Styremedlemmer trekker seg i protest etter sjokk-avgangen

Reagerer sterkt på at styret ikke lar Nordnorsk kunstmuseums direktør fortsette.