Klokken 15.15 mistet store deler av Nord-Norge strømmen. Ifølge Irene Meldal, kommunikasjonssjef i Statnett, er Ofoten, hele Troms fylke og store deler av Finnmark rammet.

Statnett opplyser overfor Nordlys at strømbruddet er svært omfattende.

- Strømmen gikk fra Ofoten i Nordland til Lebesby i Finnmark. Totalt var det strøm for 1000 megawatt som falt ut, men vi vet ikke hvor mange husstander dette gjelder, sier Meldal.

Årsaken er trolig at flere strømledninger er slått ut av vind og storm, mener Statnett.

LES MER: Offentlige etater i kriseberedskap

- Ikke funnet feilen

Hun opplyser at flere steder i Nord-Norge klokken 16.20 skal ha fått strømmen tilbake.

- Men Tromsø by og områdene rundt er foreløpig uten strøm, sier Meldal til Nordlys.

Klokken 16.40 jobbes det ennå med å få strømmen opp og gå.

- Vi prøver å koble opp på strøm til Tromsø både fra sør og nord. Nå skal beredskapsledelsen ha et møte, hvor vi skal kartlegge situasjonen, sier Lena Glosemeyer Fangel, kommunikasjonssjef i Troms Kraft.

- Vi vet ennå ikke helt nøyaktig hvor feilen har oppstått, legger Fangel til.

LES OGSÅ: Politiets nødnummer nede etter strømbrudd

I Tromsø er blant annet Jekta storsenter - Nord-Norges største kjøpesenter - evakuert, opplyser flere vitner på stedet.

Rammer ikke flytrafikken

Nordlys har vært i kontakt med Avinor, som sier at strømbruddet foreløpig ikke rammer flytrafikken til og fra Nord-Norge.

- Vi har nødaggregater som slår inn i slike tilfeller, sier Jonny Andersen, lufthavnsjef ved Tromsø lufthavn.

Også sykehusene i landsdelene er i drift til tross for strømbruddet.

- Vi har nødaggregat som vi kan klare oss med over lang tid så pasienter under behandling og akuttsitasjoner blir ivaretatt, sier kommunikasjonssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Hilde Annie Pedersen til Nordlys.

Mørklagte avdelinger

AMK og nødtelefoner fungerer, bekrefter Pettersen.

- De avdelinger og rom som ikke er akutt avhengige av strøm, er mørklagte, sier Pettersen.

Hun fortsetter:

- Når jeg ser meg rundt her, er det mørkt mange steder, men der pasienter får behandling er det lys, sier hun til Nordlys.

LES MER: Hele Nord-Norge er mørklagt, men disse 28.000 har strøm fra Finland

Troms hardest rammet

Telenor rammes også av strømbruddet i Nord-Norge.

- Vi prøver å opprettholde tjenestene så mye som mulig. Troms er hardest rammet i nord, mens det i Nordland og Finnmark ser ut til å være greit nå, sier pressevakt i Telenor, Atle Lessum.

- Det vi ser er at det hovedsakelig er mobil og bredbånd som er rammet fra vår side. Kunder primært i Troms kan merke redusert dekning på mobil og bredbånd.

Dersom strømbruddet blir langvarig, kan Telenor måtte ut med utstyr for å holde strømmen oppe på basestasjonene. Disse går per nå på henholdsvis batteri i tettbygde områder og dieselaggregater i grisgrendte strøk.

- Det varierer fra base til base hvor lenge det kan gå før det er tomt. Baser som dekker større områder kan gå lenger uten strøm enn baser som dekker færre, sier Lessum.