Arva (tidligere Troms Kraft) melder om driftsforstyrrelse på tromsøya. 302 kunder er berørt.

Arva melder i en tekstmelding om at feilen er ukjent og at man jobber for å rette den.

Arva vil komme tilbake med oppdateringer.

Foreløpig rettetid er på nett oppgitt å være klokka 15.