Strømprisene vil doble seg de neste 15 årene i Norge, og diesel- og bensinbilparken vil nesten være borte i 2050, ifølge Det internasjonale energibyrået.

Mandag fremlegges den omfattende rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og Nordisk Energiforskning. Dagens Næringsli v har fått tilgang til rapporten der IEA krever store endringer i de nordiske landene for at de skal nå klimamålene.

– Vi anslår at det vil koste til sammen 333 milliarder dollar for de nordiske landene i økte investeringer. Det er før vi regner med drivstoffbesparelser og andre gevinster, sier prosjektkoordinator Benjamin Donald Smith i Nordisk Energiforskning, som er en del av Nordisk Ministerråd og har bestilt og finansiert rapporten.

Sju nordiske forskningsinstitusjoner har utarbeidet innholdet der det pekes på behov for radikale endringer.

– Jeg tror at Norges rolle vil fremstå enda tydeligere, også i det totale bildet. Det tydeligste eksempelet vil være eksporten av ren elektrisitet, sier Markus Wråke i IVL Svenska Miljöinstitutet, som har vært prosjektleder for rapporten.

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er uenig i rapportens hovedkonklusjoner.

– Det er bare tull å tro at strømprisene vil dobles i Norge, og at det vil bidra til å nå klimamålene. Derimot er vi enige i at CO2-fangst og lagring er viktig for å nå målene, sier Lier-Hansen. (©NTB)