Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS i Tromsø kan bli rammet av streik fra arbeidstidens start torsdag morgen dersom ikke partene i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel blir enige i meklingen som startet onsdag morgen hos Riksmeklingsmannen. Fristen går ut ved midnatt.
NSF har varslet NHO Service og Handel om plassfratredelse for 56 medlemmer. Pasienthoteller, helsesenter og rehabiliteringssenter i seks fylker rammes ved en eventuell streik.

Medlemsbedrifter som omfattes av uttaket:

  • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS – NSF Troms.

  • Åstveit Helsesenter AS – NSF Hordaland.
  • Eurest Haukeland pasienthotell AS – NSF Hordaland.
  • Eurest Zefyr pasienthotell AS – NSF Nordland.
  • Eurest Ullevål pasienthotell AS – NSF Oslo.
  • Godthaab Helse- og rehabilitering – NSF Akershus.
  • Ringen Rehabiliteringssenter AS – NSF Hedmark.