Det gjenstår fortsatt å finne en løsning på flere tunge spørsmål for Norsk Industri og Fellesforbundet, som lørdag er inne i den krevende sluttfasen av meklingen i årets hovedoppgjør.

– Enkelte mindre spørsmål har vi for så vidt sett en mulig løsning på, og andre ganske tunge spørsmål er vi et godt stykke unna å finne noe løsning på, sier riksmekler Nils Dalseide til TV 2 ved 18.30-tiden lørdag kveld.

Midnatt natt til søndag er fristen for meklingen mellom arbeidsgiversiden, ved NHO-forbundet Norsk Industri, og arbeidstakerne, representert ved Fellesforbundet fra LO.

Dersom meklingen ikke ender i enighet, vil 26.000 LO-medlemmer gå ut i streik søndag klokken 6, ifølge Fellesforbundet.

På spørsmål fra TV 2 om han tror partene kommer i mål før fristen, svarer Dalseide:

– Nei, det ser jeg bort ifra. Slik det står nå, vil det være mange timers arbeid igjen både for å komme nærmere hverandre og for å se om det i det hele tatt lar seg gjøre å løse det.

800 bedrifter

Det er meldt plassfratredelse for 800 bedrifter tilsluttet Norsk Industri og bedrifter som arbeidsgiverforbundet har direkteavtale med.

– Klubbene våre må mobilisere og forberede seg i tilfelle streik, sier kommunikasjonsansvarlig Vidar Grønli i Fellesforbundet til NTB.

– De må finne lokaler for mønstringsmøter, finne fram streikevester og materiell de har tilgjengelig og finne ut hvordan man skal kunne organisere streiken praktisk.

Aibel advarer

Administrerende direktør Jan Skogseth i oljeleverandørbedriften Aibel vil for enhver pris unngå et streikescenario.

– Tidspunktet er det verst tenkelige, sier han til Dagens Næringsliv.

Hos Aibel blir 600 ansatte tatt ut i en eventuell streik.

– Konsekvensene av en streik nå er dramatisk negative. Industrien sliter nok allerede, og vi trenger ikke det i tillegg, slår Skogseth fast.

Fellesforbundets oversikt viser at flest vil bli tatt ut i de oljedominerte vestlandsfylkene Hordaland (4.035 ansatte) og Rogaland (3.505 ansatte) ved en eventuell streik.

– Streikevilje

Overenskomsten i det såkalte frontfaget er spesielt viktig, fordi den danner et viktig grunnlag for øvrige meklinger utover våren.

Men partene har kommet med friske krav. Arbeidsgiverne har pekt på oljenedtur, svak økonomisk vekst og økende ledighet som argumenter for et svært moderat oppgjør.

Arbeidstakerne er for sin del opptatt av at kjøpekraften opprettholdes og at ordninger rundt reisebestemmelser, som borteboertillegg, ikke endres i deres disfavør. Streik kan derfor ikke utelukkes.

– En streik vil ramme arbeidsgiverne, noe vi mener er riktig. Den kan også ramme publikum på sikt, men i utgangspunktet skal den ramme arbeidsgiverne, sier Grønli.

– Streikeviljen er til stede, absolutt. Vi har fått signaler om at folk er forberedt både på løsning og konflikt.

LO-topper møtes søndag

Pensjon var også en heftig diskutert sak i forkant av oppgjøret. Men etter det NTB forstår, ligger det an til at hovedproblemstillingene rundt pensjon løftes ut av forhandlingene i frontfaget.

Fellesforbundet brøt meklingen med Norsk Industri tirsdag, noe som ga partene fire dager på å komme fram til enighet.