Streiker for tariffavtale og minstelønn i Tromsø-bedrift

Fire medarbeidere ved Troms Kjøkken AS – som selger HTH-kjøkken i Tromsø – gikk mandag ut i streik.