Luftambulansetjenesten HF har innført grønn beredskap, skriver de i en pressemelding. Grønn beredskap etableres for å kunne gjøre eventuelle tiltak raskt.

– Basen Tromsø berørt fordi redningsmann som skulle på vakt der er tatt ut i streik. Når en redningsmann på vakt tas ut i streik blir helikopteret tatt ut av beredskap. Det skyldes at redningsmannen har oppgaver med bistand til pilot med tanke på flysikkerhet. I tillegg til egne arbeidsoppgaver skal redningsmannen også assistere legen, heter det i pressemeldingen fra Luftambulansetjenesten.

Må bruke andre ressurser

Streiken blant redningsmenn ansatt i NLA AS, som er operatør for Luftambulansetjenestens helikopter, startet 5. mars. Den har imidlertid ikke fått følge for beredskapen før fredag.

– Det betyr i praksis at ambulansehelikopteret vi har i Tromsø settes på bakken klokka 13:00 i dag inntil streiken er over. Konsekvensene av dette er at vi må benytte oss av andre luftressurser ved behov. Vi har blant annet ambulansefly i Tromsø og Alta og redningshelikopter i tillegg til basen på Harstad/Evenes, sier Elin Åsbakk Lind, kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten.

Ikke uvanlig per nå

Lind påpeker at situasjonen nå, selv med grønn beredskap, ikke er ekstraordinær.

– Ambulansehelikopteret er en del av en stor beredskap, og det er ikke uvanlig at enkelte baser er ute av drift fra tid til annen. Så per nå er det ikke en uvanlig situasjon, men om streiken trappes opp, blir beredskapen ytterligere svekket, sier Lind.

– Det er Helsetilsynet som må vurdere totalbildet av tilgjengelig beredskap, og om det er fare for liv og helse.

På mandag formiddag blir også fire ytterligere baser berørt, Evenes/Harstad, Brønnøysund, Ålesund og Lørenskog.

– Vi følger nøye med og rapportere løpende til våre eiere og helsemyndigheter under streiken, skriver Luftambulansetjenesten.

Forsøkt å unngå

– Dette er noe vi har forsøkt å unngå, men har ikke hørt noe fra arbeidsgiver etter at streiken var et faktum, sier hovedtillitsvalgt for redningsmennene i Norsk Luftambulanse, Arne Sveinhaug, til Parat.

Når ytterligere fire baser rammes mandag, er det stor sannsynlighet for at konflikten ender i tvungen lønnsnemnd.

– Tvungen lønnsnemnd løser ingen uenighet mellom partene i en streik, snarere tvert imot. Derfor oppfordrer jeg arbeidsgiver i helgen til å komme oss i møte, så vi kan komme til enighet og raskt avblåse streiken uten å skyve vår uenighet over på myndighetene, sier forhandlingsleder Lars Petter Larsen i Parat.

Parat ønsker at vedlikeholdstrening skal være en del av tariffavtalen.

– Mens redningshelikoptertjenesten har 15–16 dager redningsteknisk trening per år, ber vi om fire dager. Disse dagene er helt nødvendig for å vedlikeholde et tilfredsstillende ferdighetsnivå slik at vi kan løse oppdrag og ivareta sikkerheten til pasient, lege og pilot under oppdrag, sier Sveinhaug