Slik vil de ha nye Mack-kvartalet

Artikkelen er over 5 år gammel

Men Byrådet krever endringer.

DEL

Byrådet i Tromsø skal neste uke behandle reguleringsplanforslaget for det storstilte Mack-kvartalet  sør i Tromsø sentrum.

Men i innstillinga til vedtak gjør  Byrådet det klart at de ikke uten videre går inn for å legge ut planen til offentlig ettersyn. For at det skal skje, krever de endringer på to områder.

  • Adkomst til parkering må tilknyttes sentrumstangenten for å hindre belastning av gatenettet i byen.
  •  Bebyggelsen på den del av eiendommen som i dag er avsatt til park i kommunedelplan for sentrum, må reduseres/senkes i terrenget.

Takpark

I planforslaget innebærer en etablering av inntil 43.000 kvadratmeter med kjøpe- og opplevelsessenter i kvartalets østre del.   Det skal også gi Tromsø sitt eget "operatak"  med takpark og amfi mot sjøen.

I forslaget legger man også opp til 800 parkeringsplasser nedenfor Strandveien.

I Byrådets vurdering står det blant annet at man ser svært positivt på ønsket om et nytt Mack-kvartal, men  at pålanforslaget er i strid med "overordnede føringer" for trafikkplanlegging og at de av den grunn ikke kan gå inn for det slik forslaget ligger nå.

Byrådet vil ha parkeringsplassene inn i Fjellanlegget.

Må justeres

De peker også på at det bryter med Sentrumsplanens krav til grønstruktur og i så måte justeres noe.

I planene inngår det påbygg på inntil fem etasjer på toppen av dagens bygningsmasse, hvorav de tre øverste er tenkt tilbaketrukket.

Langs kaia er det planlagt kaipromenade.

Planene om lokk over Strandveien er skrinlagt.

Artikkeltags