Ikke gå glipp av noe! Få tilgang til Nordlys+ her!

Ifølge nordområdenettstedet High North News avviser generalkonsul Sergej Sjatunovskij-Bjurno at Russland bevisst sender asylsøkere mot Norge.

– Hvis noen vil dra til Norge, hvordan skulle vi stoppe dem. Hvis folk som oppholder seg i Russland vil dra til Norge og søke asyl, er ikke det noe vi kan hindre, sier han.

Sergej Sjatunovskij-Bjurno peker på at Russland har sine egne flyktninger å ta hånd om. Bare i Murmansk alene bor det 6.000 flyktninger fra Ukraina.

Generalkonsulen påpeker også at å stenge grensen ved Storskog vil være uheldig for grensesamarbeidet.

– Det er ingen god idé å stenge grensen. Det er selvsagt Norges rett å gjøre det, men hvis du stenger grensen for alle, hva vil da skje med næringslivet i grenseområdet? Hva med dem som har familie på begge sider av grensen? Hva med kultursamarbeidet, idrettssamarbeidet? Hva vil skje med hele Barentssamarbeidet, spør han i High North News