Av de om lag 5.500 personene som kom over Storskog i 2015, har så å si alle fått saken sin behandlet. 1.100 fikk ja på søknaden.

1.109 har fått asylsøknaden innvilget, mens 1.831 har fått avslag etter at UDI har realitetsbehandlet søknadene, opplyser Utlendingsdirektoratet.

1.322 personer har fått saken sin avvist med begrunnelse at de kom fra et trygt tredjeland, nemlig Russland. 1.151 saker er av ulike årsaker blitt henlagt. Tre saker er såkalte Dublin-saker.

Det kom i alt 5.473 personer via Russland over grensestasjonen Storskog i Finnmark i 2015. Det gjenstår 57 saker som ikke er ferdigbehandlet.

(©NTB)