Men Næringsdepartementet  stoppet direktekontakten mellom gruveselskapet og stortingspolitikerne.

Det er NRK Troms som melder dette på sine nettsider.

Ifølge NRK ble det statlige selskapet Store Norske på Svalbard nektet av Næringsdepartementet å møte stortingsrepresentanter for å orientere om framtida for selskapet. Etter det NRK Troms erfarer, skal styret i Store Norske for noen uker siden ha tatt opp at Stortinget burde få nærmere informasjon om utviklingen i selskapet. Styreleder Annette Malm Justad vil ikke kommentere dialogen styret i Store Norske har hatt med Næringsdepartementet.

På spørsmål fra Nordlys om hva Store Norske ville snakke med stortingspolitikerne om, svarer adm. dir. Wenche Ravlo i Store Norske «ingen kommentar».

- Er det korrekt som NRK melder at ønsket om møte trolig gjelder oppstart av driften i Svea og Lunckefjell, og at det trengs 1,2 milliarder for å gjenoppstarte gruvedriften?

- Jeg har ikke behov for å kommentere den saken, sier Ravlo.

Henviser til administrerende direktør

Heller ikke Rune Mjlede som er leder for fagforeningen i Store Norske, og dermed ikke underlagt noen munnkurv på tilsvarende måte som ledelsen, ønsker å si noe om det som har skjedd.

- Jeg henviser til administrerende direktør for kommentarer, sier Mjlelde.

- Hva var det Store Norske ville snakke med stortingspolitikerne om?

- Vi vet ikke alt hva som foregår i administrasjonen. Jeg velger å henvise til administrerende direktør. Det blir den riktige måten å gjøre dette på, sier Mjelde.

Vil koste 1,2 mrd for oppstart

I en epost til NRK Troms, skriver kommunikasjonssjef Trond Viken i Næringsdepartementet at «Det er styret som har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet. Det gjelder også hvilken dialog utad som er hensiktsmessig. Generelt bør selskaper som staten har eierandel i, ta opp eierspørsmål med ansvarlig statsråd som eier. Det formidler vi alltid til selskapene. Det har vi også formidlet til Store Norske i denne saken».

Wenche Ravlo uttalte til Svalbardposten i forrige uke, at hvis alle forutsetninger oppfylles, og eierne sier ja, kan de første kullene komme ut av fjellet allerede til høsten til neste år. Men det vil blant annet koste 1,2 milliarder kroner å få til en oppstart.

I desember 2015 sa regjeringen ja til Store Norskes planer om inntil tre års driftshvile for gruvevirksomheten i Svea-området. Årsaken var svært lave kullpriser. Kullproduksjonen ble derfor stoppet i april 2016, og kullageret ble skipet ut fra juli - september i 2016.