På grunn av den store snøskredfaren på Svalbard tillater Sysselmesteren kjøring med snøskuter fra Reindalen gjennom Tverrdalen og Bolterdalen fram til natt til tirsdag.

Det er skredfaregrad 4, stor, på deler av Svalbard for tiden.

– Vi gjør en midlertidig endring i motorferdselsforskriften slik at folk som skal hjem til Longyearbyen fra tur skal kunne gjøre et tryggere veivalg under rådende forhold med stor snøskredfare, opplyser sysselmester Lars Fause.

Endringen gjelder fram til mandag 10. april klokken 24.00. Den gir bare åpning for å kjøre gjennom Tverrdalen/Bolterdalen fra Reindalen – ikke i motsatt retning.

Sysselmesteren understreker at dette ikke vil bli gjort hver gang det er snøskredfare i terrenget.