Tirsdag kveld gjennomførte Statens vegvesen en omfattende kontroll av tungtransporten på kontrollstasjonen i Nordkjosbotn. Til sammen ble 63 kjøretøy kontrollert i kontrollen. Alle var klassifisert som tungbiler.

Tre kjøretøy fikk kjøreforbud etter kontrollen. Ett av disse ble avskiltet på stedet, opplyser vegvesenet. Her var verken kjøretøyregistreringen eller den tekniske tilstanden til vogntoget i orden.

Et annet kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av stor avrenning fra lasten.

I tillegg til de tre kjøretøyforbudene ble det gitt tre gebyr for dårlige dekk.