Statens vegvesen gjennomførte natt til tirsdag en tungtransportkontroll på E8 ved Tromsdalen kontrollstasjon.

38 tunge og tre lette kjøretøy ble kontrollert. Syv ble gitt kjøreforbud/bruksforbud, ifølge SVVs rapport.

– Av 38 kontrollerte tunge kjøretøy ble flere tunge kjøretøy stanset og hvor det manglet kjettinger og dekk med særskilt merket vinterdekk, 3PMSF (3 peak mountain snowflake) som forskriften krever i dag, skriver seniorinspektør og kontrolleder Roger Furumo i sin rapport.

Han påpeker også at dette viser at det er nødvendig å fortsette med denne typer kontroll av dekk og kjetting.

– SVV vil fortsette med samme intensivitet og fokus fremover, med tanke på å ivareta trafikksikkerhet etter veinettet.

I kontrollen ble følgende mangler funnet:

  • To stk. norske vogntog ble stanset og ikke medbrakte tilstrekkelige antall kjettinger til vogntogene. Manglende kjettinger, kjettinger som var ødelagt og kjettinger som ikke passet til dekkene på semitraileren. Begge førere ble ilagt gebyrer på henholdsvis 3000 kroner og 1500 kroner og pålegg om å fremskaffe kjettinger.
  • En buss stanset og manglet kjettinger, i tillegg medbrakte ikke fører kjøreseddel for personbefordring. Bruksforbud og kjøreforbud til forholdene ble opphørt. Fører ilagt 2400 kroner i gebyr for manglende kjettinger.
  • En utenlandsk lastebil stanset for kontroll, uten noen godkjente vinterdekk, 3PMSF og eller M+S med pigg innenfor uke 40–2017 -40-2019. I tillegg manglet en kjetting. Fører ilagt 6750 kroner i gebyr for manglende godkjente vinterdekk og anmodning om å montere godkjente dekk før videre kjøring. Samme transportør hadde ikke gyldig bombrikkeavtale eller bombrikke montert. 8000kr i gebyr til transportør.
  • En norsk lett-lastebil (7200 kg) stanset for kontroll med overlast. 1100 kg over tillatt totalvekt. Om/avlastning av fisk før videre kjøring, foretaket ilagt 4700 kroner i overlastgebyr.
  • Lastebil kjørt på bremsekontroll, med tekniske mangler etter utvidet kontroll på kontrollhallen. Manglende hjulmutter, lekkasje på bremseslanger til bremseklokke, stor slitasje bremseskiver noe og servicelampen i dashbordet indikerte, kontrollseddel med krav om etterkontroll.
  • Ut over dette var det noen mindre lysmangler på diverse hengere. I tillegg en advarsel for manglende lastesikring, containerlås som ikke var tilstrekkelig i lås.
  • En henger begjært avregistrert på grunn av ikke omregistrert på ny eier, forholdet ble ordnet under kontrollen og avskilting ble ikke nødvendig.
  • I tillegg ble 3 lette kjøretøy stanset for kontroll og ilagt kontrollseddel for manglende hovedlys.